İNTERAKTİF HARİTA

GELİBOLU – ECEABAT BÖLÜNMÜŞ YOLU

GELİBOLU – ECEABAT KM:149+800 – 197+250 ARASI KESİMDE BÖLÜNMÜŞ YOL YAPIM İŞİ Çanakkale il sınırları içerisinde, toplam uzunluğu 48 km olan ve bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama olarak projelendirilmiş bölünmüş yolun 14 km lik kesimi Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje tamamlandığında Gelibolu-Eceabat arasında yüksek standartlı karayolu ulaşımı sağlanmış olacaktır. İşveren İdare Karayolları 1.Bölge Müdürlüğüdür. Yapımına 2010 yılı sonunda başlanan proje kapsamında takriben; 3.250.000 m3 toprak işi, 330.000 m3 sanat yapısı kazısı, 160.000 m3 beton imalatı, 150.000 m3 taş dolgu, duvar ve blokaj, 50.000 m2 lik blok kaplamalı geosentetik donatılı duvar imalatı, 560.000 ton plentmiks alttemel, 540.000 ton plentmiks temel, 530.000 ton bitümlü sıcak karışım kaplama, 5 adet köprü, 19 adet kavşak ve 4 adet alt geçit imalatları bulunmaktadır.
OTOYOL KURTKÖY KAVŞAĞI – (SULTAN ÇİFTLİĞİ – ŞİLE) AYR. BÖLÜNMÜŞ YOLU

OTOYOL KURTKÖY KAVŞAĞI – (SULTAN ÇİFTLİĞİ – ŞİLE) AYR. BÖLÜNMÜŞ YOLU YAPIM İŞİ İstanbul il sınırları içerisinde, toplam uzunluğu 16,5 km olan ve bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama olarak projelendirilmiş bölünmüş yol tamamlandığında Kuzey Marmara Otoyoluyla mevcut TEM Otoyolu arasında yüksek standartlı karayolu ulaşımı sağlanmış olacaktır. İşveren İdare Karayolları 1.Bölge Müdürlüğüdür. Yapımına 2010 yılı sonunda başlanan proje kapsamında takriben; 1.000.000 m3 toprak işi, 60.000 m3 sanat yapısı kazısı, 50.000 m3 beton imalatı, 45.000 m3 taş dolgu, duvar ve blokaj, 220.000 ton plentmiks alttemel, 210.000 ton plentmiks temel, 270.000 ton bitümlü sıcak karışım, 4 adet köprü ve 40 km otokorkuluk imalatları bulunmaktadır.
GEMLİK BÜYÜKKUMLA BARAJI

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, Marmara denizinin güneydoğusunda yer alan Gemlik Körfezinde inşa edilmekte olan Gemlik Büyükkumla Barajının yapımına 2013 yılında başlanmıştır. Büyükkumla Barajı Gemlik ilçesinin 10 km kuzeybatısında Büyükkumla deresi üzerinde talvegden yüksekliği 48 m, temelden yüksekliği 81 m, kret uzunluğu 385 m, memba şevi 1 (düşey) / 2 (yatay), mansap şevi 1 (düşey) / 2 (yatay) olup ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipindedir. Proje tamamlandığında, Gemlik Körfezi etrafında yer alan iskan merkezlerinin içme kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
MANİSA KENT PARK YAPIM İŞİ

MANİSA RECRATİON PARK The Construction of Recreation Manisa Urban Design ,Architectural Execution has been awarded by Manisa Metropolitan Municipality and has commenced in 2013 in Manisa, the province of Turkey.The project settles to 170 acres and contains every type of social, sport facilities. The Scope of project is; execution of structural, electrical, mechanical and finishing works of related administrative, sport and social facilities. Site development work including; street lighting, landscaping, river treatment, irrigation utility and etc.
AYDINLAR AKBAŞ BARAJI

Ege Bölgesi’nde, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, Denizli ilinin 20 km doğusunda Çaykavuştu Deresi üzerinde inşa edilmekte olan Akbaş Barajının yapımına 2010 yılı sonunda başlanmıştır. Sulama amacı ile inşa edilen barajın, talvegden yüksekliği 65,75 m, temelden yüksekliği 75,75 m, kret uzunluğu 354,12 m, memba şevi 1 (düşey) / 1,6 (yatay), mansap şevi 1 (düşey) / 1,6 (yatay) olup ön yüzü beton kaplamalı kum-çakıl dolgu barajın ileride içme suyu amaçlı olarak kullanılması da planlanmıştır.
ANTALYA KÜÇÜK AKSU BARAJI

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan Antalya Küçük Aksu Barajının yapımına 2014 yılında başlanmıştır. Proje, Antalya İli, Serik İlçesinde Küçük Aksu Deresi üzerinde sulama ve enerji amaçlı olarak planlanmıştır. Projenin gerçekleşmesi ile Küçük Aksu Deresi sağ ve sol sahilinde toplam brüt 2 285 hektar tarım arazisinin sulanması; Antalya’ya bağlı 7 belde ile turistik tesislerin 2038 yılı projeksiyonuna göre içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması ve ayrıca 1,2 MW kurulu gücündeki bir HES tesisi ile içme suyuna verilecek suyun enerjisinin alınması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, Küçük Aksu Deresi üzerinde, talvegden yüksekliği 87 m, temelden yüksekliği 89 m, kret uzunluğu 515 m, memba şevi 1,6 (yatay) / 1 (düşey), mansap şevi 1,6 (yatay) / 1 (düşey) olarak planlanan Küçük Aksu Barajı, ön yüzü beton kaplı kum-çakıl dolgu baraj tipinde tasarlanmıştır.
(KIRŞEHİR-SAVCILI) AYRIM SARIYAHŞİ İL YOLU

(KIRŞEHİR-SAVCILI) AYRIM SARIYAHŞİ İL YOLU KM: 7+380-14+172 ARASI KESİMDE SU İÇERİSİNDE DİKİŞSİZ GEOSENTETİK KAZIK YAPIMI Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan projenin yapımına 2011 yılı sonlarında başlanmıştır. Türkiye’de Karayollarında ilk olarak uygulanan proje, Hirfanlı Baraj Gölü içerisindeki adaya ulaşmış olan köprüye bir bağlantı kurarak proje bütünlüğünü sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Baraj Gölü içersinde dikişsiz geosentetik kazıklar yapmak suretiyle dolgu teşkil edilmektedir. Geosentetik kazıklar zayıf zemin üzerinde yer alan yol yapısının temeli güçlendirilmekte ve bunun için özel olarak tasarlanmış geosentetik donatılı kazık sistemi kullanılmaktadır. Proje bünyesinde 180.000 metre geosentetik kazık imalatı bulunmaktadır.
VAKFIKEBİR- TONYA YOL ONARIMI

Vakfıkebir-Tonya İl Yolu Yol Onarım Kazısı
AMASYA ÇEVRE YOLU

Yapımına 2011 yılında başlanan Amasya Çevreyolu, 12 km uzunluğunda ve bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama olarak projelendirilmiş bölünmüş yol standardındadır. Amasya Çevre Yolunun yapımı kapsamında 3.300.000 m3 toprak işi, 60.000 m3 sanat yapısı kazısı, 100.000 m3 beton imalatı, 80.000 m3 taş dolgu, duvar ve blokaj, 110.000 ton plentmiks alttemel, 140.000 ton plentmiks temel, 140.000 ton bitümlü sıcak karışım imalatları bulunmaktadır. İşveren İdare Karayolları 7.Bölge Müdürlüğüdür. Amasya'nın şehir içi trafik yükünü önemli oranda azaltacak olan çevre yolu tamamlandığında Samsun, Ankara ve İstanbul istikametinden gelip Tokat ve Sivas istikametine devam eden yoğun trafik, şehir merkezine girmeden transit geçiş sağlamış olacaktır.
TURHAL BARAJI

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan Turhal Barajının yapımına 2013 yılında başlanmıştır. Tokat Turhal Barajı Projesi, Yeşilırmak havzasında, Orta Karadeniz Bölgesinin iç kısımlarında yer almaktadır. Baraj, Yeşilırmak’ın yan kollarından Gülüt çayı üzerinde Yazıtepe beldesine 3 km mesafede inşa edilmektedir. Projenin ana su kaynağı Yeşilırmak nehrinin bir yan kolu olan Gülüt çayıdır. Proje Tokat ili sınırlarında kalan Turhal ilçesinde Kazova, Turhal Ovası ve Yazıtepe ovalarına ait 4841 hektar brüt tarım alanının sulanması, Turhal kent merkezinin içme ve kullanma suyunun temini ve kanal santralı vasıtasıyla enerji üretimi amacına yöneliktir. Projenin talvegden yüksekliği 95 m, temelden yüksekliği 121 m, kret uzunluğu 571 m, memba şevi 2,2 (yatay) / 1 (düşey), mansap şevi 1,9 (yatay) / 1 (düşey) olarak planlanan Turhal Barajı, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde tasarlanmıştır.
MALATYA-GÖLBAŞI AYRIMI DARENDE (KARAHAN TÜNELİ)

MALATYA-GÖLBAŞI AYRIMI DARENDE 6.BL. HD. YOLU (KARAHAN TÜNELİ) Yapımına 2009 yılında başlanan proje, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri'ni Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri'ne bağlayan aksın yaklaşık 9 km'lik kesiminden oluşmaktadır. Proje kapsamında yapılan 2x1600 metre uzunluğundaki Karahan Tünelllerinin tamamlanmasıyla, güzergahın daha düşük kotlardan geçmesiyle trafiğin daha güvenli ve kolay akışını sağlayacaktır. İşveren İdare Karayolları 8.Bölge Müdürlüğüdür. Güzergahın fiziki ve geometrik standardını yükseltecek Malatya-Gölbaşı Ayrımı-Darende 6.Bl.Hd. yolu projesi bünyesinde toprak işleri, sanat yapıları, tünel ve yol üst yapısı işleri yapılmaktadır.
GÜMÜŞHANE - KALE YOLU İNŞAATI

ARASI KM: 105+000 - 123+543,529 ARASI TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI İŞLERİ,KÖPRÜ İŞLERİ,TÜNEL İŞLERİ VE ÇEŞİTLİ İŞLER YAPILMASI İŞİ Yapımına 2011 yılın ortalarında başlanan Gümüşhane-Kale Yolu, 18,5 km uzunluğunda ve bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama olarak projelendirilmiş bölünmüş yol standardındadır. İşveren İdare Karayolları 10.Bölge Müdürlüğüdür. Gümüşhane-Kale Yolunun yapımı kapsamında 1.000.000 m3 toprak işi, 250.000 m3 sanat yapısı kazısı, 200.000 m3 beton imalatı, 150.000 m3 taş duvar blokaj, 230.000 ton plentmiks alttemel, 210.000 ton plentmiks temel, 200.000 ton bitümlü sıcak karışım 11 adet köprü, 370 metre uzunluğunda çift tüp tünel imalatları bulunmaktadır. Gümüşhane-Kale arasındaki mevcut yolun geometrik ve fiziki standartlarını iyileştirmeyi ve iki yerleşim birimi arasında bölünmüş yol standardını teşkil etmeyi hedefleyen proje Kuzey-Güney aksının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
TRABZON AKYAZI STADYUMU İNŞAATI

Yapımına 2013 yılı sonlarında başlanan 40.000 seyirci kapasiteli Trabzon Akyazı Stadyumu Türkiye’nin uluslararası öneme sahip prestijli projelerinden biridir. İşveren İdare TOKİ’dir. Karadeniz sahilinde yapılan dolgu üstüne inşa edilmekte olan proje, dünyada yapılmış olan benzer projelerin nadide örneklerinden biridir. Ayrıca proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası, Kamp Eğitim Merkezi, 7 Adet Antrenman Sahası, 2 Adet Basketbol Sahası, 4 Adet Tenis Kortu bulunmaktadır. Mümkün olabilecek en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedeflenen stadyumun yapımı STY+SARIDAĞLAR+YERTAŞ İş Ortaklığı yükleniminde sürdürülmektedir
CİDE İLYASBEY BALIKÇI BARINAĞI

Kastamonu İli Cide İlçesi balıkçılığının geliştirilmesine yönelik olan projede; çeşitli kategoride taşlarla yapılmış 600 metre ana mendirek, 105 metre tali mendirek ve 390 metre boyunda su içi betonla inşa edilmiş rıhtım inşaatı bünyesinde 100 adet muhtelif balıkçı teknesinin barınabileceği bir barınak inşa edilerek 2004 yılında hizmete açılmıştır
KİLİMLİ BALIKÇI BARINAĞI

Zonguldak İli Kilimli Beldesi balıkçılığının geliştirilmesine yönelik olan projede; 640 metre ana mendirek, 100 metre tali mendirek ve 363 metre boyundaki rıhtım bünyesinde 120 adet muhtelif balıkçı teknesinin barınabileceği bir barınak inşa edilerek 2007 yılında hizmete açılmıştır.
ÇINARCIK BARAJI

Bursa İli Orhaneli İlçesinden geçen Orhaneli Çayı'ndan enerji, sulama, taşkın koruma ve içme suyu teminine yönelik projede; kaya dolgu sistemi ile yapılmış olan 5800 hm3 gövde hacmi ve 210 metre talveg kotuna sahip tesiste 372,940 hm3 göl hacmi, 10,14 km2 göl alanı oluşturulmuş ve 611 hektar sulama alanı, 120 MW güç, 422,60 GWh yıllık üretim ve 145 hm3/yıl içmesuyu temin edilmesi hedeflenmiş ve 2008 yılında tesis işletmeye hazır hale getirilmiştir. Proje YAYLA+TİMTAŞ+STY İş Ortaklığı yükleniminde tamamlanmıştır.
DODURGALAR I ve II HES

Dodurgalar HES-1 ve HES-2 enerji projesi, Denizli ili Acıpayam İlçesi, Dodurgalar Beldesi sınırları içinde yer almaktadır. Acıpayam'a uzaklığı 20 km'dir. Dodurgalar HES-1 ve HES 2-Projesi, 1 regülatör, HES-1 iletim kanalı, yükleme odası, cebri borular ve HES-1 santral binası, deşarj kanalı, HES-2 iletim kanalı, yükleme odası, cebri borular, HES-2santral binası ve deşarj kanalından meydana gelen, kanal tipi bir hidroelektrik santral projesidir. Projenin su kaynağı olan Erceöz Deresi, Batı Akdeniz Havzası'nda yer almakta olup yağış alanı yaklaşık 40 km2'dir. Dodurgalar Enerji Projesi ile Dodurgalar HES-1, 2X1031 kW, Dodurgalar HES-2, 2X1038 kW TOPLAM 4,14 MW kurulu güçte yılda ortalama 12,31 Gwh enerji üretilmektedir.
MALATYA -DARENDE DEVLET YOLU

KM:59+500~86+300 ARASI BSK YAPILMASI İŞİ Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan projenin yapımına 2011 yılı sonlarında başlanmış ve 2013 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. 26 km lik bölünmüş yol standardındaki yolun yapımı kapsamında 300.000 ton plentmiks temel ve plentmiks alttemel ile 1.750.000 ton bitümlü sıcak karışım yapılmıştır.
YEŞİL HES

YEŞİL HES projesi İç Anadolu Bölgesi, Yeşilırmak Havzası, Sivas İli sınırları içinde tesis edilmiştir. Regülatör, Yeşilırmak ana kolu üzerinde 1431.00 m talveg kotunda yer almaktadır. Regülatör yerinde ortalama yıllık debi 3,89 m3/s’dir. HES Projesinden 14 MW kurulu güç ile yılda ortalama 56,16 milyon kWh enerji üretimi planlanmıştır. YEŞİL HES İnşaatı HGG+ STY İş Ortaklığınca tamamlanmıştır.
ÜNYE ÇEVRE YOLU TÜNELLERİ

Yapımına 2009 yılında başlanan ve 2013 yılında tamamlanan proje, Karadeniz Sahil Yolunun önemli bir bölümünü oluşturan Ünye Çevre Yolundaki Tünellerin yapımını kapsamaktadır. Standardı yüksek Karadeniz Sahil Yolu'nda hızlı ve yoğun trafiği Ünye yerleşim merkezi dışına çıkartan proje kapsamında toplam uzunluğu 5200 metre olan ve dört tüpten oluşan Yunus Emre ve Bayramca Tünelleri başarıyla tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır. Ünye’nin şehir içi trafik yükünü önemli oranda azaltan çevre yolu sayesinde yoğun trafiğin, şehir merkezine girmeden transit olarak devam etmesi sağlanmıştır.
GÖLOVA-ÇAMOLUK AYRIMI ŞİRAN YOLU İNŞAATI

Rize, Trabzon, Bayburt ve Artvin illeri ile çevre yerleşim yerlerini İç Anadolu'ya bağlayan akstaki en önemli projelerden biri olan 27 km uzunluğundaki Gölova-Çamoluk Ayrımı-Şiran Yolu inşaatı, fiziki standardı yüksek bir proje olup ulaşım mesafesini önemli ölçüde kısaltmıştır. Yapım işi bünyesinde toprak, tesviye, sanat yapıları, köprü ve üst yapı işleri bulunmaktadır. Projenin yapımı 2011 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.
ÇİFTEKÖPRÜ HES

Çifteköprü enerji projesi Artvin ili Borçka ilçesi, Düzköy mevkii sınırları içerisinde yer almaktadır. Borçka’ya yaklaşık 8 km uzaklıktadır. Projenin yapımına 2010 yılında başlanmış olup, 2013 yılı Nisan ayında Elektrik üretimine geçilmiştir. Çifteköprü hes projesinde 1 Regülatör, 2385 m uzunluğunda iletim tüneli, 1 yükleme havuzu, 235 m cebri boru hattı, 1 santral binası ve deşarj kanalından meydana gelmektedir. Çifteköprü Enerji Projesinin Kurulu Gücü 7,77 MWe ve yılda ortalama 31,85 GWh enerji üretmektedir
TİREBOLU TORUL HEYELAN ÖNLEME PROJESİ

TİREBOLU TORUL HEYELAN ÖNLEME PROJESİ
ADIYAMAN KAHTA İL YOLU

ADIYAMAN KAHTA İL YOLU
ADIYAMAN YEŞİLYURT YOLU

ADIYAMAN YEŞİLYURT YOLU
ERZURUM-BİNGÖL-DİYARBAKIR BÖLÜNMÜŞ YOLU

Yapımına 2011 yılında başlanan ERZURUM-BİNGÖL-DİYARBAKIR BÖLÜNMÜŞ YOLU, 65 km uzunluğunda projelendirilmiş bölünmüş yol standardındadır. Erzurum –Bingöl- Diyarbakır yolunun yapımı kapsamında 3.620.000 m3 toprak işi, 82.000 m3 sanat yapısı kazısı, 44.600 m3 beton imalatı, 105.000 m3 taş dolgu, duvar ve blokaj, 800.147 ton plentmiks alttemel, 729,650 ton plentmiks temel, 43.694 ton elenmiş asfalt mıcırı imalatları bulunmaktadır. İşveren İdare Karayolları Genel Müdürlüğüdür.
FETHİYE ÜZÜMLÜ ÇAMELİ YOLU

FETHİYE ÜZÜMLÜ ÇAMELİ YOLU
AĞRI ELEŞKİRT İÇME SUYU

AĞRI ELEŞKİRT İÇME SUYU
BEKİRPAŞA DEPREM KONUTLARI ALT YAPI İŞİ

BEKİRPAŞA DEPREM KONUTLARI ALT YAPI İŞİ
BOLU BAĞLANTI YOLU

BOLU BAĞLANTI YOLU
ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ YAPIM İŞİ

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ YAPIM İŞİ
DERELİ ŞEBİNKARAHİSAR YOLU

DERELİ ŞEBİNKARAHİSAR YOLU
GÖKTAŞ VARYANTI

GÖKTAŞ VARYANTI
KUMLUCA ABDİPAŞA YOLU

KUMLUCA ABDİPAŞA YOLU
KÜRTÜN BARAJI YAKLAŞIM YOLLARI

KÜRTÜN BARAJI YAKLAŞIM YOLLARI
KÜTAHYA İÇME SUYU ŞEBEKESİ

KÜTAHYA İÇME SUYU ŞEBEKESİ
MESCİTLİ VARYANTI

MESCİTLİ VARYANTI
ULUBORLU SULAMA REHABİLİTASYON İNŞAATI

ULUBORLU SULAMA REHABİLİTASYON İNŞAATI
TONYA ERİKBELİ KADIRGA YOLU

TONYA ERİKBELİ KADIRGA YOLU
ZİGANA EVLERİ

ZİGANA EVLERİ
DERİNER BARAJI YOLLARI

DERİNER BARAJI ARTVİN-ERZURUM, ARTVİN-ARDAHAN, ARTVİN-ARDANUÇ DEVLET YOLLARI YAPIM İNŞAATI DSİ 26. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan projenin yapımına 2010 yılında başlanmış ve 2013 yılında tamamlanmıştır. Artvin il sınırları içerisindeki takriben 34 km'lik Artvin-Erzurum, Artvin-Ardahan, Artvin-Ardanuç devlet yollarının yapımı kapsamında 3.000.000 m3 toprak işi, 350.000 m3 sanat yapısı kazısı, 450.000 m3 beton imalatı, 30.000 m3 taş dolgu, duvar ve blokaj, 60.000 m3 alttemel, 80.000 m3 temel, 350 dekar sathi kaplama, 40.000 ton bitümlü sıcak karışım, 7 adet tünel, 7 adet köprü ve 17 km otokorkuluk imalatları bulunmaktadır. Proje STY+SİSTEM İş Ortaklığı yükleniminde tamamlanmıştır.
KURŞUNLU (KASTAMONU-ÇANKIRI) TETEK YOLU

4. Bölge Hududu (Orta Ayrimi) – Kurşunlu - (Kastamonu - Çankiri) Ayrimi Arasi (Tetek Yolu)
ÇAKMAK BARAJI POMPA İSTASYONU

ÇAKMAK BARAJI YAKLAŞIM KANALI P2B POMPA İSTASYONU VE ENH YAPIMI Meriç Nehri Taşkın Proje kapsamında, kış aylarında Meriç Nehrinden P Pompa istasyonu ile alınan sular, inşaatına başlanan A2 kanalına verilecek, A2 kanalı üzerinde bulunan prizle alınan sular , bu hizmet alımı işi kapsamında projelendirilerek A iletim kanalına verilerek 169.85 hm3/yıl su P2B pompa istasyonu ve baraj dipsavağı vasıtasıyla inşaatı devam eden Çakmak Barajı rezervuarına terfi edecektir. A kanalı ise gerek barajın doldurulmasına gerekse sulama amaçlı iletim kanalı olarak kullanılacak olup, baraj rezevuarının doldurulmasında su taşıyacaktır.
  • Tamamlanan Projeler
  • Devameden Projeler